Rusomsorg

Målgruppe

F16 gir et omsorgstilbud til mennesker som sliter med rus, og som har behov for:

Skjerming i påvente av behandling

Forvern og motivering til videre behandling er klargjort.

Ettervern etter endt behandling i spesialisthelsetjenesten eller etter fengselsopphold.

§ 12 soning

Dagtilbud.

Tilbudet gis til brukere av begge kjønn, hovedsakelig i fra 20 år og oppover.

Det er en forutsetning at brukeren er avruset ved ankomst til F16.

 

Inntak

Det er NAV sosial som er det innsøkende organ. Ønsker du plass på F16 må du derfor ta kontakt med en saksbehandler. Ved spørsmål om ledig plass eller mer informasjon, er du velkommen til å ta kontakt med personal på F16.

Søknader blir behandlet fortløpende.

 

Samarbeid

For å sikre at du får den hjelp du trenger  samarbeider vi tett med innsøkende kommune. Vi involverer også dine nærmeste i din behandling i de tilfellene det er hensiktsmessig for deg.

Vi arbeider i samsvar med individuelle planer. Dersom en slik plan ikke foreligger ved innsøking blir den etterlyst av F16.

Vi deltar sammen med deg i din ansvarsgruppe. Visst ikke ansvarsgruppe er etablert ved inntak, sørger vi for at det blir gjort.

 

Økonomi

F16 dekker følgende utgifter for deg:

 

v     Mat/oppholdsutgifter

v     Felles fritidsaktiviteter

v     Reiser og turer i regi av F16

v     Medisiner (c-preparater)

 

Du må selv dekke følgende utgifter:

 

v     Lommepenger

v     Toalettsaker/frisør og lignende

v     Individuelle aktiviteter

v     Hjemreiser

v     Klær og personlig fritidsutstyr

v     Tannlege

v     Briller/kontaktlinser

v     Lege, psykolog, fysioterapi og lignende

 

Vi hjelper deg med å søke kommune om å få dekket nødvendige utgifter utover lommepenger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Nyeste kommentarer

09.03 | 15:31


Hei.

Vi tar imot LAR pasienter som ønsker nedtrapping. Du må gjerne ringe på mob.nr. 48148489
Mvh.
Britt M. Drønen

...
07.03 | 12:41

Tar dere imot LAR pasienter som ønsker nedtrapping?

...
03.09 | 14:23

hei lure litt på om dere tar i mot LAR Pasienter ??

...
18.08 | 15:34

jeg har stor glede for alt for f16,tusen takk

...